Mars Attacks: Oversættelser i Dansk og tekster - Aesop Rock

Oversættelsen af ​​Mars Attacks - Aesop Rock i Dansk og de originale sangtekster
Mars Attacks: Oversættelse i Italiensk og tekster - Aesop Rock Italiensk
Mars Attacks: Oversættelse i Engelsk og tekster - Aesop Rock Engelsk
Mars Attacks: Oversættelse i Spansk og tekster - Aesop Rock Spansk
Mars Attacks: Oversættelse i Fransk og tekster - Aesop Rock Fransk
Mars Attacks: Oversættelse i Tysk og tekster - Aesop Rock Tysk
Mars Attacks: Oversættelse i Portoguese og tekster - Aesop Rock Portoguese
Mars Attacks: Oversættelse i Russisk og tekster - Aesop Rock Russisk
Mars Attacks: Oversættelse i Hollandsk og tekster - Aesop Rock Hollandsk
Mars Attacks: Oversættelse i Svensk og tekster - Aesop Rock Svensk
Mars Attacks: Oversættelse i Norsk og tekster - Aesop Rock Norsk
Mars Attacks: Oversættelse i Dansk og tekster - Aesop Rock Dansk
Mars Attacks: Oversættelse i Hindi og tekster - Aesop Rock Hindi
Mars Attacks: Oversættelse i Polere og tekster - Aesop Rock Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af Mars Attacks - Aesop Rock på forskellige sprog.

Tekster til Mars Attacks
af Aesop Rock

These lil', lil' fuckin' Martians
You gotta love em' though

Mars attacks wit' electric gats
Not for sapien abduction
Billy took a laser to the mug piece; hollowed out the mandible
Channel headquarters, order the cannonballs
BFI demands column to this pigeon ankle
And boomeranging' our harvest; 51st area sickness
Not a threat, nary a witness won't injure the promise
Monster lead- carry your ligament fanged in the mosh pit
Dodge phaser, labor days are major A, sir
Cater the alien decomposer soldier platter like Caddy Shack eight
I told her 'Go for C4 magic's'
Smolder as did Bazooka Tooth holster fabric

Oh, the heater claps to leave me
I'mma ninja this shit with sugar in the fuel tank of the saucer
Buddy up and head down to the metal corporate tunnels
Ice pick the soldered ship wiring; pissed off the mother and um
I'd be lying if I said I knew your intentions
See my sexy sabotage thinks defensive action'll save the race
You lend a hand on board to mention magma
Spread fire of your revival, there's wires in your Bible
Obviously, ultra tech advanced when I point-counterpoint
Comparison of ET vs. little old freak me
Hey riddle sweet peas wit' your nickel PCs, fickle CDs, miserable TV sitcom Pathetic ritual collective slackership
Beautiful establishment; you ain't established shit! I consider you foul
Prowl back to the numbers under burnt pride in the dark
They want us dead or alive without the alive part!
The sun rose over a body bag shortage
Last week I was like 'God bless the saint that invented the cordless.'
This week I sorta re-routed of the bull's-eye of my worship:
Temple-body slash full cabinet master my diversions
Fuck y'all, lets do this shit; My movement soothes any space invader practice
Stomped up to enemy like 'Hey what now, bitch!?
I am human, hear me rise above material and cardinal sin.'
They shot me in the face:
Mars wins.


Black smoke in the air
Maaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrsssss wins!
Who you screaming at dog? I got this!

Zig zag 'zooka, pinnacle stitch
Unleash the unlimited edish primitive piss
I slip a cynical Mickey to most military ops
Monkey - here's how the filament drops
We on a pre-three prong ancient elephant tusk
Betamax fully, break bread
You shruggin' it off, keep it electric, sure

But NY Electric's not about electric war
It's 'hunt, gather', see the poor man's clan set bait
Three, two, one, domesticate!
In the corner of the cave reinventing the wheel and roll out funny
Sitting on them Barney Rubble twenties, subtle;
Sipping saber tooth blood puddle-
I could roll with the lackey's, that's if we hustle
Knuckle in the mud, hell's bells in the chuckle
Red-berried face means smudge around the muzzle
I'm allergic to the now-born solar panel cuddle
Stole cold to the core, dirt menace
Stone cold sans Alcor cryogenics - stubborn
Can't talk shit with a tongue full of rug burn
Got bad cholesterol, good blood sugar;
Four-piece heartbeats wit' a subwoofer!
I'm not asking you to act like you notice
And now I see that cabinets pills be old
Open the mirrors while I pulse with the voltage
Keeping me alive is the vibe with the Vulcan's hope!
Tangle the vine catapult
I break it down to the bones of the crux with the goals of the age old
Eat. Sleep. Fuck
Structural droids; more bounce for the buck
But they want a last stegosaurs - thorns in its butt
Prehistoric land shark business, cradled in the arms of the karma and kismet
Swarm to the sickly thawed out the glacier
Beggin' for the freezer burn; back every day, sir!
Sir, your science loves to fuck nature
Sir, your right to the dawn of my day, sir
Sir, your violent lab coat and beak can vivisect witches til we all catch vapors

Don't call it a sound-off, 'Mars Attacks' be the malarkey downfall

It's not a game no more, run from the flash, leave your panic at the door

A lotta of magic gadgets, give em all back just to nullify the savage

Mics crumble if we rock 'em right
In the year of the troglodyte
Saw a grey mouse gravy poured on a board
To the dull morose world like a lull in a storm
And I know you was hopin' that the piece for the ox was a dull sword, Ahk
Guess what: it's not! Guess what else: I transmit for the block!
T-Rex - X-Ray with triple X Hex
For the yesterdays, or the next I can assure you if there is I got the sword

Ain't no time left.
Maaaaarrrrrrrrssss wins!
Saw a- a bleak ending real quick

Oversættelse i Dansk af sangen
Mars Attacks af Aesop Rock

Disse lil ', lil' fuckin 'Martians
Du skal dog elske dem' selvom

Mars angriber med 'elektriske gats
Ikke til sapien bortførelse
Billy tog en laser til krusstykket; udhulet underkæben
Kanals hovedkvarter, bestil kanonkugler
BFI kræver søjle til denne dueankel
Og boomeranging 'vores høst; 51. område sygdom
Ikke en trussel, nary et vidne vil ikke skade løftet
Monster bly - bære dit ledbånd fanget i mosh pit
Dodge phaser, arbejdsdage er større A, sir
Cater the alien decomposer soldat tallerken som Caddy Shack otte
Jeg fortalte hende 'Gå efter C4 magiske'
Smolder som Bazooka Tandhylsterstof gjorde

Åh, varmelegemet klapper at forlade mig
Jeg er ninja dette lort med sukker i underkopens brændstoftank
Buddy op og gå ned til metalvirksomhedstunneler
Is pluk loddet skibs ledninger; forbanna moderen og um
Jeg lyver, hvis jeg sagde, at jeg kendte dine intentioner
Se min sexede sabotage mener, at defensiv handling redder løbet
Du giver en hånd om bord for at nævne magma
Spred ild for din vækkelse, der er ledninger i din bibel
Det er klart, ultra tech avanceret, når jeg peger på kontrapunkt
Sammenligning af ET vs lille gammel freak me
Hej gåde sød ærter med dine nikkel-pc'er, ustabile cd'er, elendige tv-sitcom Patetisk rituel kollektiv slaphed
Smuk etablering; du er ikke etableret lort! Jeg betragter dig som ondskabsfuld
Prol tilbage til tallene under brændt stolthed i mørket
De vil have os døde eller i live uden den levende del!
Solen steg over en mangel på kropstaske
Sidste uge var jeg som 'Gud velsigne helgenen, der opfandt den trådløse.'
I denne uge blev jeg lidt omdirigeret fra tyrens øje for min tilbedelse:
Tempelkropsskæring fuldt kabinet mestrer mine omdirigeringer
Fuck y'all, lad os gøre dette lort; Min bevægelse beroliger enhver praksis for rumindtrængere
Trampet op til fjenden som 'Hey hvad nu, tæve !?
Jeg er menneske, hør mig hæve mig over materiel og kardinal synd.'
De skød mig ind ansigtet:
Mars vinder.


Sort røg i luften
Maaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrsssss vinder!
Hvem skriger du på hunden? Jeg fik dette!

Zig zag 'zooka, pinnacle stitch
Slip det ubegrænsede edish primitive pis løs
Jeg smider en kynisk Mickey til de fleste militære ops
Monkey - her er hvordan filamentet falder
Vi er på en antik elefant-brosme før tre spidser
Betamax fuldt ud, bryder brød

Du trækker på det, hold det elektrisk, sikkert
Men NY Electric handler ikke om elektrisk krig
Det er 'jagt, saml', se den fattige mands klan sætte lokkemad
Tre, to, en, domesticeret!
I hjørnet af hulen genopfinder hjulet og rulles ud sjovt
Siddende på dem Barney Rubble tyverne, subtile;
Sipping sabeltandblodpøl-
Jeg kunne rulle med lakejen, det er hvis vi trænger
Knæ i mudderet, helvede klokker i latteren
Rødbær ansigt betyder udtværing rundt om næsepartiet
Jeg er allergisk over for det nu fødte solpanel kæl
Stal koldt til kernen, snavs trussel
Stenkold sans Alcor kryogenik - stædig
Kan ikke tale lort med en tunge fuld af tæppeforbrænding
Fik dårligt kolesterol, godt blodsukker ar;
Hjerteslag i fire dele med 'en subwoofer!
Jeg beder dig ikke om at handle som du bemærker
Og nu ser jeg, at skabspillerne er gamle
Åbn spejlerne mens jeg pulserer med spændingen
At holde mig i live er stemningen med Vulcan's håb!
Tangle the vine catapult
Jeg nedbryder det til knoglerne på crux med målene for den gamle
Spis. Søvn. Fuck
Strukturelle droider; mere hoppe for sorteper
Men de vil have en sidste stegosaurs - torner i dens røv
Forhistorisk landhajevirksomhed, vugget i armene på karma og kismet
Sværm til de syge optøede ud af gletsjeren
Begynder 'for frysebrændingen; tilbage hver dag, sir!
Sir, din videnskab elsker at kneppe naturen
Sir, din ret til daggry, sir
Sir, din voldelige laboratoriejakke og næb kan vivisere hekse til vi fanger alle dampe

Kald det ikke en lyd-off, 'Mars Attacks' være malarkey-undergangen

Det er ikke et spil mere, løb fra flashen, lad din panik være ved døren

En masse magiske gadgets, giv dem alle tilbage bare for at ophæve den vilde

Mics smuldrer, hvis vi rocker dem rigtigt
troglodiets år
Så en grå musesaus hældt på et bræt
Til den kedelige morose verden som en lull i en storm
Og jeg ved, du håbede, at stykket til oksen var et kedeligt sværd, Ahk
Gæt hvad: det er det ikke! Gæt hvad ellers: Jeg sender til blokken!
T-Rex - Røntgen med tredobbelt X Hex
For i gårsdag, eller den næste kan jeg forsikre dig, hvis der er, jeg har sværdet

Der er ikke tid tilbage.
Maaaaarrrrrrrrssss vinder!
Så en - en dyster slutning virkelig hurtig

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen Mars Attacks? Vi er glade!

KREDITER

Het nummer "Mars Attacks" is geschreven door Aesop Rock. Støt forfatterne og etiketterne bag oprettelsen ved at købe den, hvis du vil.

Aesop Rock

Mars Attacks: Oversættelser og tekster - Aesop Rock
Født Ian Matthias Bavitz, Aesop Rock var i spidsen for den nye bølge af underjordiske og alternative hip-hop-handlinger, der opstod i slutningen af ​​1990'erne og begyndelsen af ​​2000'erne.

Mars Attacks

Mars Attacks er den nye singel fra Aesop Rock hentet fra albummet 'Bazooka Tooth' .

Listen over 13 sange, der komponerer albummet, er her:

Her er en lille liste over sange, som muligvis beslutter at synge, inklusive navnet på det korrisponderende album for hver sang:

Andre album af Aesop Rock

Dette album er bestemt ikke den første i hans karriere. For eksempel vil vi minde dig om album som None Shall Pass / Fast Cars, Danger, Fire, and Knives / Appleseed / Labor Days / Float / Skelethon / Spirit World Field Guide / Freedom Finger (Music from the Game).

Seneste oversættelser og tekster tilføjet Aesop Rock

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge