Gotta Do: Oversættelser i Dansk og tekster - Atoms Family

Oversættelsen af ​​Gotta Do - Atoms Family i Dansk og de originale sangtekster
Gotta Do: Oversættelse i Italiensk og tekster - Atoms Family Italiensk
Gotta Do: Oversættelse i Engelsk og tekster - Atoms Family Engelsk
Gotta Do: Oversættelse i Spansk og tekster - Atoms Family Spansk
Gotta Do: Oversættelse i Fransk og tekster - Atoms Family Fransk
Gotta Do: Oversættelse i Tysk og tekster - Atoms Family Tysk
Gotta Do: Oversættelse i Portoguese og tekster - Atoms Family Portoguese
Gotta Do: Oversættelse i Russisk og tekster - Atoms Family Russisk
Gotta Do: Oversættelse i Hollandsk og tekster - Atoms Family Hollandsk
Gotta Do: Oversættelse i Svensk og tekster - Atoms Family Svensk
Gotta Do: Oversættelse i Norsk og tekster - Atoms Family Norsk
Gotta Do: Oversættelse i Dansk og tekster - Atoms Family Dansk
Gotta Do: Oversættelse i Hindi og tekster - Atoms Family Hindi
Gotta Do: Oversættelse i Polere og tekster - Atoms Family Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af Gotta Do - Atoms Family på forskellige sprog.

Tekster til Gotta Do
af Atoms Family

Do what I gotta doYo I never been the cat that rapped for them fat stacks
Always been that cat that rapped for them back
Pause
That's that reward thats pure
Bloody back gauze
Muddy facts
Scratch cat claws
Lord
Cause and effect
Short straw
Stress soars
High as what soldiers in Warsaw saw at war
Sure
Thats hyperbolic to the core
But must remove the polyps
As they pile up on ya pores
Lets see ... whats that symbolic for?
Whatever sick thing in your core that ya gotta cure
Or
Maybe its symbolic of the truth
That sometimes a dude just gotta do what he gotta do

The language carry relevance when bliss steps shadows dance
Outta box circulars the curvatures don't disenchant
This'll slant heads tilt axis till it tints the chance
Of a thought to unfold distant chants of the soul
It echos loud up in a mold
Reverberate intelligence allows the heart to hello home
Greetings from divine
Angels swinging from my spine leaving tingles on my mind
Purpose driven with a whisper engine pieces of the pine
Chiseled house upon the hill it bellows smoke its just a sign
Exposure of my light it permeates the frozen eye
And sees and senses all the worldliness with spirit on my mindI refuse to assimilate
I can take a simple 8
Kick it on its side now it applies in my symbol state
With in minutes I'm infinite
The infant to the invalid the spaces in between i live the dream of being limitless
I live amongst the ruined
Digging through the ruins
Exhume the tombs of deities and see their only human
And god is just a construct constructed by the cons but
What If we corrupt it then cut it with other concepts
Repackage rebrand the shit we act as the anarchists
React before the action and hack in to all the happenstance
4chan channel zero heroes got the floor plans
Peace to Blueprint we're not deluded like them store brands
This we do for us if you like it that's a bonus
Not for the money or the praise, no, we only crave the wholeness

Do what I gotta do, gotta


You can say unorthodox ill call it another box to tick
And close the lid on and eventually shit on

Do what I gotta do, gotta


Its the glue that connects is the truth that's Sort of Wreckless
It's all intersected from the cradle to the death bed

Do what I gotta do, gotta


That's why it's called atoms its part of me and part of you
Tt's the reason we exist it's why we do what we gotta do

Oversættelse i Dansk af sangen
Gotta Do af Atoms Family

Gør hvad jeg skal gøreYo Jeg har aldrig været den kat, der rappede for dem fede stakke
Altid været den kat, der rappede for dem tilbage
Pause
Det er den belønning, der er ren
Blodig rygmaske
Mudrede fakta
Rids kattekloer
Lord
Årsag og virkning
Kort strå
Stress stiger
Højt som hvad soldater i Warszawa så i krig
Sikker
Det er hyperbolisk til kernen
Men skal fjerne polypper
Når de bunker op på dig porer
Lad os se ... hvad er det symbolsk for?
Uanset hvilken syg ting i din kerne, som du skal kurere
Eller
Måske er det symbolsk for sandheden
At nogle gange en fyr skal bare gøre, hvad han skal gøre

Sproget har relevans, når lyksalighed træder i skygger, danser
Outta-boksen cirkulerer krumningskurverne ikke disenchant
Dette skråner hovederne indtil det giver chancen
Af en tanke om at udfolde sjælens fjerne synger
Det ekko højt i en form
Efterklangs intelligens giver hjertet mulighed for at hej hjem
Gree ting fra guddommelig
Engle, der svinger fra min rygsøjle, efterlader snurren i mit sind
Formål drevet med en hviskende motorstykker af fyren
Mejslet hus på bakken, det bælger ryger, det er bare et tegn
Eksponering af mit lys gennemsyrer det frosne øje
Og ser og fornemmer al verdslighed med ånd i sindet


Jeg nægter at assimilere
Jeg kan tage en simpelt 8
Spark det på sin side nu gælder det i min symboltilstand
Med få minutter er jeg uendelig
Barnet til det ugyldige mellemrummene imellem lever jeg drømmen om at være ubegrænset
Jeg bor blandt de ødelagte
Graver gennem ruinerne
Udgrav gudernes grave og se deres eneste menneskelige
Og gud er bare en konstruktion konstrueret af ulemperne, men
Hvad Hvis vi ødelægger det, så skar det med andre begreber
Ompakning omdøb det lort, vi fungerer som anarkisterne
Reagerer før handlingen og hacker ind i alt tilfældet
4chan kanal nul helte fik plantegningerne
Fred til plan er vi ikke vildledt ligesom dem gemmer mærker
Dette gør vi for os, hvis du kan lide det, det er en bonus
Ikke for pengene eller ros, nej, vi ønsker kun helheden

Gør hvad jeg skal gøre, skal


Du kan sige uortodoks syge kalde det et andet felt for at krydsse
Og luk låget på og til sidst lort på

Gør hvad jeg skal gøre, skal


Det er den lim, der forbinder, er sandheden, der er Sort for vragfri
Det hele skæres fra vugge til dødsleje

Gør hvad jeg skal gøre, skal


Derfor kaldes det atomer sin del af mig og en del af dig
Det er grunden til, at vi eksisterer, det er derfor, vi gør hvad vi skal gøre

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen Gotta Do Vi er glade!

KREDITER

Het nummer "Gotta Do" is geschreven door WindNBreeze, Alaska (Atoms Family) e Cryptic One. Kan du lide sangen? Støt forfatterne og deres etiketter ved at købe den.

Atoms Family

Gotta Do: Oversættelser og tekster - Atoms Family

Gotta Do

Atoms Family har udgivet en ny sang med titlen 'Gotta Do' hentet fra albummet 'SANDS' og vi er glade for at vise dig teksterne og oversættelsen.

Listen over 9 sange, der komponerer albummet, er her:

Dette er nogle hits sunget af . Du finder navnet på albummet i parentes:

Seneste oversættelser og tekster tilføjet Atoms Family

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge

Indtil i dag har du forbedret
225
oversættelser af sange
Tak!