Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelser i Dansk og tekster - Dan Berger

Oversættelsen af ​​Best Man Speech At Bergort Wedding - Dan Berger i Dansk og de originale sangtekster
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Italiensk og tekster - Dan Berger Italiensk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Engelsk og tekster - Dan Berger Engelsk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Spansk og tekster - Dan Berger Spansk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Fransk og tekster - Dan Berger Fransk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Tysk og tekster - Dan Berger Tysk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Portoguese og tekster - Dan Berger Portoguese
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Russisk og tekster - Dan Berger Russisk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Hollandsk og tekster - Dan Berger Hollandsk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Svensk og tekster - Dan Berger Svensk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Norsk og tekster - Dan Berger Norsk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Dansk og tekster - Dan Berger Dansk
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Hindi og tekster - Dan Berger Hindi
Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelse i Polere og tekster - Dan Berger Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af Best Man Speech At Bergort Wedding - Dan Berger på forskellige sprog.

Tekster til Best Man Speech At Bergort Wedding
af Dan Berger

Now I'm only wearing a tuxedo because I'm the best man – as you know, this not a black tie wedding. Laura and Rich decided to keep things casual on this summer evening. But apparently those Penguins didn't get the memo. It's always tuxedo, tuxedo, tuxedo with those guys! Don't they have like a seersucker suit? Maybe khaki? A cotton-linen blend?

Phew, tough crowd, tough crowd. I mean I did that joke earlier for those Sea Lions and they were all

While I was over there I saw the polar bear, he was drenched in water. And I said “What happened to you buddy?” He goes, “I just did the ALS Ice Bucket Challenge”. And I said “Dude you live in ice water, that doesn't count.” But he was like, “Come on, the walrus nominated me – it's for charity,” so I let it slide.

No but seriously, enough about the animals. What I love about Laura is she's so understanding, she really sees the shades of gray in everything – not like that zebra, everything's in black and white with that guy.

Alright, alright. Seriously let me circle back – when Rich first met Laura, we had just moved in together. I was thrilled to be living with my brother again. It was like we were back in the womb, and our friend Tom was there too! But he's got so much energy and joie de vivre I was finding it hard to keep up with him. Wanna join a bowling league? Sure. A softball league. Uh yeah. Wanna go for a bike to Staten Island! Let's watch a Colbert Report on my DVR from two weeks ago! Hey a new artisanal polenta place just opened in Gowanus!

So it was great when Laura showed up and Rich had someone else who was more his speed. Between the soccer league, day-long bike rides, and the cooking, she was the perfect complement to Rich. She could keep up with him and sometimes I could see Rich was even struggling to keep up with her - though he'd never admit it. And they just enjoyed spending time together so much, it was really beautiful.

And then came time for the lease renewal. “OK Rich, just sign on the dotted line and we're all set. Also I bought a new garlic press so you owe me --” Rich cut me off. “Dan, I'm moving in with Laura.” I was pretty upset, and honestly a bit resentful of Laura. I felt like I'd just lost my brother, my best friend.

A few weeks later, Rich and Laura invited me over to their apartment to watch Game of Thrones. Keeping up my protest against his move-out, I told Rich I was only gonna come over because my TV was 12 inches and non-HD. But really I hadn't seen Rich and Laura in awhile and missed them. When I walked into the apartment, I saw their bikes nestled next to one another. Their magnets comingling on the refrigerator. And a wonderful picture of the two of them at a Giants game sitting on the bookshelf. Rich poured me a Manhattan. Laura offered me some pita chips and took me on a little tour of the apartment. I was really warming to this new arrangement. But when it was time for Game of Thrones, Rich and Laura settled into the couch and I was stuck sitting on a tiny computer chair off to the side. “Ah, so that's how it's gonna be from now on,” I thought. Just then, Laura, seeing me over there alone on the chair, scooched toward Rich and said, “Hey Dan, there's room for you.” It was so important to her that I feel welcome in their home. And sitting with Rich and Laura on that couch, it hit me – I hadn't lost a brother, I'd gained an amazing new member of the family.

It's like when they moved that parrot's brother to the owl cage here at the zoo. He was so mad at first, but then he met the owl and he said “Ya know what, I really like that owl - she's a hoot.” Alright enough animal humor. Here's to Laura and Rich – may their marriage be long and full of bright spots – like the tail on that snow leopard!

Oversættelse i Dansk af sangen
Best Man Speech At Bergort Wedding af Dan Berger

Nu bærer jeg kun en smoking, fordi jeg er den bedste mand - som du ved, er dette ikke et sort slips bryllup. Laura og Rich besluttede at holde tingene afslappede denne sommeraften. Men tilsyneladende fik disse pingviner ikke notatet. Det er altid smoking, smoking, smoking med disse fyre! Har de ikke som en seersucker-dragt? Måske khaki? En blanding af bomulds-linned?

Phew, hård skare, hård skare. Jeg mener, jeg gjorde den vittighed tidligere for disse søløver, og de var alle

Mens jeg var derovre, så jeg isbjørnen, han var gennemblødt i vand. Og jeg sagde 'Hvad skete der med din ven?' Han siger: 'Jeg har lige gjort ALS Ice Bucket Challenge'. Og jeg sagde 'Dude, du bor i isvand, det tæller ikke.' Men han var som: 'Kom nu, hvalrossen nominerede mig - det er til velgørenhed,' så jeg lod det glide.

Nej men seriøst nok om dyrene. Det jeg elsker ved Laura er, at hun er så forståelig, at hun virkelig ser gråtonerne i alt - ikke som den zebra, alt er i sort og hvid med den fyr.

Okay, okay. Lad mig alvorligt cirkle tilbage - da Rich først mødte Laura, var vi lige flyttet sammen. Jeg var begejstret for at bo sammen med min bror igen. Det var som om vi var tilbage i livmoderen, og vores ven Tom var der også! Men han har så meget energi og joie de vivre, at jeg havde svært ved at følge med ham. Vil du deltage i en bowlingliga? Jo da. En softball liga. Uh ja. Vil du tage en cykel til Staten Island! Lad os se en Colbert-rapport om min DVR for to uger siden! Hej, et nyt håndværksmæssigt polenta sted lige åbnet i Gowanus!

Så det var dejligt, da Laura dukkede op, og Rich havde en anden, der var mere hans hurtighed. Mellem fodboldligaen, daglange cykelture og madlavningen var hun det perfekte supplement til Rich. Hun kunne følge med ham, og nogle gange kunne jeg se, at Rich endda kæmpede for at følge med hende - skønt han aldrig ville indrømme det. Og de nød bare at tilbringe tid sammen så meget, det var virkelig smukt.

Og så kom tiden til fornyelse af lejekontrakten. ”OK rig, bare underskriv på den stiplede linje, så er vi klar. Jeg købte også en ny hvidløgspresse, så du skylder mig - ”Rich skar mig af. 'Dan, jeg flytter ind hos Laura.' Jeg var ret ked af det og ærligt talt lidt vrede over Laura. Jeg følte, at jeg lige havde mistet min bror, min bedste ven.

Et par uger senere inviterede Rich og Laura mig over til deres lejlighed for at se Game of Thrones. Fortsat min protest mod hans udflytning sagde jeg til Rich, at jeg kun ville komme over, fordi mit tv var 12 tommer og ikke-HD. Men virkelig havde jeg ikke set Rich og Laura et stykke tid og savnet dem. Da jeg gik ind i lejligheden, så jeg deres cykler beliggende ved siden af ​​hinanden. Deres magneter kommer på køleskabet. Og et vidunderligt billede af dem to i et Giants-spil, der sidder på boghylden. Rich hældte mig et Manhattan. Laura tilbød mig nogle pitachips og tog mig med på en lille rundtur i lejligheden. Jeg var virkelig varm på dette nye arrangement. Men da det var tid til Game of Thrones, slog Rich og Laura sig ned i sofaen, og jeg sad fast på en lille computerstol ud til siden. ”Åh, så sådan bliver det fra nu af,” tænkte jeg. Netop da, Laura, der så mig derude alene på stolen, skød sig mod Rich og sagde: 'Hej Dan, der er plads til dig.' Det var så vigtigt for hende, at jeg føler mig velkommen i deres hjem. Og når jeg sad med Rich og Laura på sofaen, ramte det mig - jeg havde ikke mistet en bror, jeg havde fået et fantastisk nyt familiemedlem.

Det var som da de flyttede papegøjens bror til ugleburet her i zoologisk have. Han var så sur i starten, men så mødte han uglen, og han sagde 'Du ved hvad, jeg kan virkelig godt lide den ugle - hun er et klud.' Okay nok dyrehumor. Her er Laura og Rich - må deres ægteskab være langt og fuld af lyspunkter - som halen på den sneleopard!

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen Best Man Speech At Bergort Wedding? Vi er glade!

KREDITER

Hvis du kan lide denne sang, opfordrer vi dig til at købe den. På denne måde vil du støtte dem.

Dan Berger

Best Man Speech At Bergort Wedding: Oversættelser og tekster - Dan Berger

Best Man Speech At Bergort Wedding

Dan Berger har udgivet en ny sang med titlen 'Best Man Speech At Bergort Wedding' hentet fra albummet '' og vi er glade for at vise dig teksterne og oversættelsen.

Seneste oversættelser og tekster tilføjet Dan Berger

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge