Hell In The Hallway: Oversættelser i Dansk og tekster - Datin

Oversættelsen af ​​Hell In The Hallway - Datin i Dansk og de originale sangtekster
Hell In The Hallway: Oversættelse i Italiensk og tekster - Datin Italiensk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Engelsk og tekster - Datin Engelsk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Spansk og tekster - Datin Spansk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Fransk og tekster - Datin Fransk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Tysk og tekster - Datin Tysk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Portoguese og tekster - Datin Portoguese
Hell In The Hallway: Oversættelse i Russisk og tekster - Datin Russisk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Hollandsk og tekster - Datin Hollandsk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Svensk og tekster - Datin Svensk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Norsk og tekster - Datin Norsk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Dansk og tekster - Datin Dansk
Hell In The Hallway: Oversættelse i Hindi og tekster - Datin Hindi
Hell In The Hallway: Oversættelse i Polere og tekster - Datin Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af Hell In The Hallway - Datin på forskellige sprog.

Tekster til Hell In The Hallway
af Datin

Sigh

Little nervous about this one, bro
It's like once it's out there
It's out there and you can't take it back
And it just makes it more real
Maybe I don't want it to be real
Here goes
Yeah!


Pen and pad in front of me, I don't know where to start
What is the type of beat to vent on and share your heart?
Usually, I write so you can receive
But, this time, this song'll be most therapeutic for me
Check it, six years ago, I say goodbye to New Jersey
And move to Florida, to marry my bride in a hurry
Though it was a sacrifice for me, 'cause I was deserting
My fam, I did it for the type of love that I had been yearning
Fast forward to present time, now, I'm in my 30's
Reading over divorce papers to sign, and it's hurting
Come up with a plan to acquire the earnings
I need to file, I might even have to hire attorneys, dag!
I thought she was my ride or die on this journey
But, I was wrong, 'cause she looked me in the eye, and she sternly
Told me she wants a divorce, it felt like a knife was inserting
Into my heart, I was tossed aside like I wasn't worthy
And my mind we was working, I was providing and serving
My love for her was like an all-consuming fire that's burning
I guess my efforts fell short, 'cause the tide had been turning
And now, I wrestle self-doubt, thinking I'm undeserving of love
That's embarrassing to admit
Maybe I'm being too transparent with you on this
She's gone, but, it's like she hasn't loosened her grip
It's time for me to get this tat removed from my wrist
And erase her name, 'cause even as I write this rhyme
I'm reminded of her every time I look down, it plagues the brain
Then the mind plays a game of only replaying
Good memories, not prepared to keep me in this state of pain
My fans have fight for us to sing along
But, more than that, I had hope the message would bring her home
But, the fight's over, 'cause I was swinging at air
See, it takes two to box, and shorty left me in this ring alone

And I've been playin' pretend with my friends
And family to ask 'Hey, how you've been?'
I give 'em that 'Aye-okay' cliche, but, within
I'm battling depression and the temptation to sin
My flesh is screaming, 'Let the self-medication begin'
This feast on the plate of lust, and then chase it with gin
But, I can't, because I know what awaits in the end
An addiction that'd keep me trapped in this state that I'm in, so, I fight!
My knees are calloused from my time in prayer
I'm asking God to deliver me from my despair
It's more that I can bear, 'God, I need answers'
Then I hear Him tell me, 'Open up your Bible, and you'll find it there'
Huh, yeah, then, I find clarity
In 1 Peter 5:7, it is in there I read
I can cast my anxieties on Him, 'cause e cares for me
If ever there's a need, my Father said he'll be there indeed
And, man, I need him now more than ever
I'm feeling down, and my heart is severed
But, as I continue to read, all I can do is believe
That He's just and He gon' work all of this out for my better
I heard my dog say
That when one door closes, another will open but its hell in the hallway
And it's still a long way
Until I reach that open door, but, while I'm in this hell, I'll be giving my God praise

So, my man hits me
Gives me a call, and asks me, 'Yo, '
'...How you doing, bro? How you holding up?'
I tell him, ''
'Can't ever lie, it's been '
'...Clinging to Jesus like never '
'...Jesus is all I got!' And he says, 'Well, that's '
'...'Cause Jesus is all you'll ever need'
Facts, amen!
It may be hell in this hallway
But, I see light at the end
And, I'm making my way towards it
I can do all things
In His yeah!
Uh!
Hell In The Hallway

Oversættelse i Dansk af sangen
Hell In The Hallway af Datin

Sukk

Lidt nervøs for denne, bro
Det er som når det er derude
Det er derude, og du kan ikke tage det tilbage
Og det gør det bare mere ægte
Måske vil jeg ikke have det rigtigt
Her går
Ja!


Pen og pude foran mig, jeg har ikke ved ikke, hvor du skal starte
Hvad er den slags slag, du skal lufte på og dele dit hjerte?
Normalt skriver jeg, så du kan modtage
Men denne gang bliver denne sang mest terapeutisk for mig
Tjek det, for seks år siden siger jeg farvel til New Jersey
Og flytter til Florida for at gifte mig med min brud i en fart
Selvom det var et offer for mig, ' fordi jeg forlod
Min familie, jeg gjorde det for den type kærlighed, som jeg havde længtes
Hurtigt frem til nutid, nu er jeg i 30'erne
Læser over skilsmissepapirer at underskrive, og det gør ondt
Kom med en plan for at erhverve indtjeningen
Jeg skal arkivere, måske skal jeg endda ansætte advokater, dag!
Jeg troede, hun var min tur eller dør på denne rejse
Men jeg tog fejl, fordi hun kiggede mig i øjet, og hun strengt
sagde til mig, at hun vil have en skilsmisse, det føltes som om en kniv satte
ind i mit hjerte, jeg blev kastet til side, som om jeg ikke var værdig
Og mit sind, vi arbejdede, jeg sørgede for og serverede
Min kærlighed til hende var som en altoverskydende ild, der brænder
Jeg gætter på, at min indsats blev kort, fordi tidevandet havde vendt > Og nu kæmper jeg med selvtillid og tænker, at jeg ikke fortjener kærlighed
Det er pinligt at indrømme
Måske er jeg for gennemsigtig med dig på dette
Hun er væk, men det er som om hun ikke har løsnet grebet
Det er tid for mig at få denne tat fjernet fra mit håndled
Og slette hendes navn, for selv når jeg skriver dette rim
bliver jeg mindet om hende hver gang jeg ser ned, plager det hjernen
Så spiller sindet et spil med kun at spille igen
Gode minder, ikke parat til at holde mig i denne tilstand af smerte
Mine fans har kæmpet for os til at synge med
Men mere end det håbede jeg, at beskeden ville bringe hende hjem
Men, kampen er forbi, for jeg svingede i luften
Se, det tager to at kasse, og shorty efterlod mig i denne ring alene

Og jeg har spillet og foregiver med mine venner
Og familien skal spørge 'Hej, hvordan har du været?'
Jeg giver dem den 'Aye-okay' cliche, men inden for
kæmper jeg med depression og fristelsen til at synde
Mit kød skriger, 'Lad selvmedicinen begynde'
Denne fest på begærets plade, og jag den derefter med gin
Men det kan jeg ikke, for jeg ved hvad der venter i slutningen
En afhængighed, der holder mig fanget i denne tilstand, som jeg er i, så jeg kæmper!
Mine knæ er hårdt fra min tid i bøn
Jeg beder Gud om red mig fra min fortvivlelse
Det er mere, jeg kan bære, 'Gud, jeg har brug for svar'
Så hører jeg ham fortælle mig, 'Åbn din bibel, og du finder den der'
Huh, ja, så finder jeg klarhed
I 1 Peter 5: 7 er det derinde, jeg læste
Jeg kan kaste mine bekymringer på ham, fordi jeg bryr sig om mig
Hvis der nogensinde er behov, sagde min far, at han vil være der ind eed
Og mand, jeg har brug for ham nu mere end nogensinde
Jeg føler mig nede, og mit hjerte er afskåret
Men når jeg fortsætter med at læse, kan jeg bare tro
At han er retfærdig, og han vil 'arbejde alt dette til mit bedre
Jeg hørte min hund sige
At når en dør lukker, vil en anden åbne, men dens helvede i gangen
Og det er stadig langt
Indtil jeg når den åbne dør, men mens jeg er i helvede, giver jeg min Gud ros

Så min mand rammer mig
Ringer til mig og spørger mig, 'Yo,'
'... Hvordan har du det, bro? Hvordan holder du op? '
Jeg siger til ham,' '
' Kan ikke nogensinde lyve, det har været '
' ... At klamre sig til Jesus som aldrig '
'. ..Jesus er alt, hvad jeg har! ' Og han siger, 'Nå, det er'
'... Fordi Jesus er alt hvad du nogensinde har brug for'
Fakta, amen!
Det kan være helvede i denne gang
Men jeg ser lys i slutningen
Og jeg gør min vej mod det
Jeg kan gøre alle ting
I hans ja!
Uh!
Helvede i gangen

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen Hell In The Hallway Vi er glade!

Datin

Hell In The Hallway: Oversættelser og tekster - Datin

Hell In The Hallway

Hell In The Hallway er den nye singel fra Datin hentet fra albummet 'Hell In The Hallway' .

Dette er listen over 3 sange indeholdt i albummet. Du kan klikke på en for at se de tilsvarende tekster og oversættelser.

Dette er en lille liste over sange oprettet af , der kunne sunges under koncerten, inklusive navnet på albummet, hvorfra hver sang kom:

Seneste oversættelser og tekster tilføjet Datin

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge

Indtil i dag har du forbedret
225
oversættelser af sange
Tak!