Lean Star Gazer: Oversættelser i Dansk og tekster - Fliptrix

Oversættelsen af ​​Lean Star Gazer - Fliptrix i Dansk og de originale sangtekster
Lean Star Gazer: Oversættelse i Italiensk og tekster - Fliptrix Italiensk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Engelsk og tekster - Fliptrix Engelsk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Spansk og tekster - Fliptrix Spansk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Fransk og tekster - Fliptrix Fransk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Tysk og tekster - Fliptrix Tysk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Portoguese og tekster - Fliptrix Portoguese
Lean Star Gazer: Oversættelse i Russisk og tekster - Fliptrix Russisk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Hollandsk og tekster - Fliptrix Hollandsk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Svensk og tekster - Fliptrix Svensk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Norsk og tekster - Fliptrix Norsk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Dansk og tekster - Fliptrix Dansk
Lean Star Gazer: Oversættelse i Hindi og tekster - Fliptrix Hindi
Lean Star Gazer: Oversættelse i Polere og tekster - Fliptrix Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af Lean Star Gazer - Fliptrix på forskellige sprog.

Tekster til Lean Star Gazer
af Fliptrix

I'm living through my rapping, giving through my actions
Never let myself get caught up in distractions: thieving, boozing, drugs, fighting, television, newspapers, lies is spineless
I don't want that soul draining shit, I want vibes, but ain't gonna get that through my veins by slicing
It's neither here nor there when it's private
If everybody knows me then tell me, why I'm feeling lonely?
Cold chills down my spine, energies are ghostly
Cause I'm coughing up blood lately
Will it be a wooden coffin where these lungs take me?
Clearvoyant- and my mind says maybe
Couple choices where this path might take me
Homes in the sky, anyway it ain't a stately, nor in a state, G
It be a place where my mind state stay free, ahead of time and space, yet, it's dawning like a new day
Never cheated on my women cos' she be my true flame, and I could look her in her eye and see how she makes me, untainted love brings healing like reiki
Presence be the place where my fears can't face me, safely hold her in my arms, we embrace the moment like it could be the last, and we're faced with double OBEs I'm leaving this avery
Spreading my wings like an angel to break the cage on the whole load of fakery; the glitch in this matrix
See, my truth is contagious, I relay for pages till my words emanate bliss

Keep the balance stable like homeostasis, even when my spirit guides cold like Glacius
Bringing closure with the cadence
Unfold arrangements, vocal statements
Soundscapes dripping on our blood stained pavements
Walked on by many, yet the state kept wasting, the way at the desk, their enslave-shit sucks, better face it
But they're faced with the Facebook but nobodies faces
Face it, the place in the heart is still vacant till we meet our maker
Running on full-steam I'll recharge later cos' my dreams are major
I'll recharge later, my dreams are major, I'm a Lean Star Gazer
I achieve far greater
The will of eternity reveals our nature as we live, breathe, feel, laugh, cry, die later
I'm a Lean Star Gazer
I achieve far greater
The will of eternity reveals our nature as we live, breathe, feel, laugh, cry, die late

Oversættelse i Dansk af sangen
Lean Star Gazer af Fliptrix

Jeg lever gennem min rapping, giver gennem mine handlinger
Lad mig aldrig blive fanget i distraktioner: tyveri, sprut, stoffer, kamp, ​​tv, aviser, løgne er spineless
Det vil jeg ikke sjæl dræner lort, jeg vil have vibes, men det kommer ikke igennem mine årer ved at skære
Det er hverken her eller der, når det er privat
Hvis alle kender mig, så fortæl mig, hvorfor jeg føler mig ensom ?
Kolde kulderystelser ned ad min rygsøjle, energier er spøgelsesagtige
For jeg hoster blod for nylig
Vil det være en trækiste, hvor disse lunger fører mig?
Clearvoyant- og min sind siger måske
Parvalg, hvor denne sti kan føre mig
Hjem i himlen, alligevel er det ikke en statelig eller i en tilstand, G
Det er et sted, hvor min tankegang bliv fri foran tid og rum, alligevel går det op som en ny dag
Aldrig snydt på mine kvinder, fordi hun er min sande flamme, og jeg kunne se hende i hendes øjne og se, hvordan hun gør mig, uplettet kærlighed bringer helbredelse som reiki
Tilstedeværelse være pl ess hvor min frygt ikke kan vende mig, hold hende sikkert i mine arme, vi omfavner øjeblikket, som om det kunne være det sidste, og vi står over for dobbelte OBE'er, jeg forlader dette gennemsnit
Spred mine vinger som en engel til at bryde buret på hele lasten af ​​falskhed; fejlen i denne matrix
Se, min sandhed er smitsom, jeg relæerer til sider, indtil mine ord kommer ud af lykke

Hold balancen stabil som homeostase, selv når min ånd guider kold som Glacius
Bringer lukning med kadence
Udfold arrangementer, vokale udsagn
Lydbilleder, der drypper på vores blodfarvede fortove
Gik videre af mange, men alligevel spildte staten, ved vejen ved skrivebordet, deres slave-lort stinker, bedre se det
Men de står over for Facebook, men nobodyer står overfor
Ser det, stedet i hjertet er stadig ledigt, indtil vi møder vores maker
Kører på fuld damp, jeg genoplade senere for mine drømme er store
Jeg genoplader senere, mine drømme er store, jeg er en Lean Star Gazer
Jeg opnår langt større
Evighedens vilje afslører vores natur som vi lever, trækker vejret, føler, griner, græder, dør senere
Jeg er en Lean Star Gazer
Jeg opnår langt større
Evighedens vilje afslører vores natur, når vi lever, trækker vejret, føler , grine, græde, dø sent

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen Lean Star Gazer? Vi er glade!

KREDITER

Het nummer "Lean Star Gazer" is geschreven door Fliptrix. Kan du lide sangen? Støt forfatterne og deres etiketter ved at købe den.

Fliptrix

Lean Star Gazer: Oversættelser og tekster - Fliptrix
MC fra Storbritannien. Grundlægger af HighFocus Records.

Lean Star Gazer

Fliptrix har udgivet en ny sang med titlen 'Lean Star Gazer' hentet fra albummet 'Polyhymnia' og vi er glade for at vise dig teksterne og oversættelsen.

Albummet er komponeret af 8 sange. Du kan klikke på sangene for at se de tilsvarende tekster og oversættelser:

Her er en lille liste over sange, som muligvis beslutter at synge, inklusive navnet på det korrisponderende album for hver sang:

Andre album af Fliptrix

Dette album er bestemt ikke den første i hans karriere. For eksempel vil vi minde dig om album som INEXHALE / The Road to the Interdimensional Piff Highway.

Seneste oversættelser og tekster tilføjet Fliptrix

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge