Jj Sad: Oversættelser i Dansk og tekster - Rob Sonic

Oversættelsen af ​​Jj Sad - Rob Sonic i Dansk og de originale sangtekster
Jj Sad: Oversættelse i Italiensk og tekster - Rob Sonic Italiensk
Jj Sad: Oversættelse i Engelsk og tekster - Rob Sonic Engelsk
Jj Sad: Oversættelse i Spansk og tekster - Rob Sonic Spansk
Jj Sad: Oversættelse i Fransk og tekster - Rob Sonic Fransk
Jj Sad: Oversættelse i Tysk og tekster - Rob Sonic Tysk
Jj Sad: Oversættelse i Portoguese og tekster - Rob Sonic Portoguese
Jj Sad: Oversættelse i Russisk og tekster - Rob Sonic Russisk
Jj Sad: Oversættelse i Hollandsk og tekster - Rob Sonic Hollandsk
Jj Sad: Oversættelse i Svensk og tekster - Rob Sonic Svensk
Jj Sad: Oversættelse i Norsk og tekster - Rob Sonic Norsk
Jj Sad: Oversættelse i Dansk og tekster - Rob Sonic Dansk
Jj Sad: Oversættelse i Hindi og tekster - Rob Sonic Hindi
Jj Sad: Oversættelse i Polere og tekster - Rob Sonic Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af Jj Sad - Rob Sonic på forskellige sprog.

Tekster til Jj Sad
af Rob Sonic

Wretch - head full of nicotine
Vibe dealer with the tip receipt
Hot skipper liquor sticks ravine
Sprayed with the Raid and the Listerine
Clean - now he got his beers he's liable
To hang out of the car with the piercing rifle
Pet peeves and the bleeding Bibles
Let 'em stick two nickles on your ears and eyeholes
Cup - with the tartar chase
Bark with the varmints in the marketplace
For some it's alarming, to the guard it's cake
So to me and Bedelia, this is Father's Day
Spikes with the mice and the worms and snakebit digit
Can you dig it and unearth the aphids?
Riding dirty with the clutch complaining like 'Pour some sugar on this dusty Danish!'
Seek, destroy my arm muscle
Quote the wonderboy 'Keep the pinetar subtle'
Cover bolt in the fold of the eyeball buckle
Streaks on the beak of the What'll
It be when the cook got disease in diners that are filled with the illness of the tea in China
Cold in this mold on the seat beside ya with a rolled up both as a brief reminder
Bitch, you gotta beef with his key components?
Get buried at the beach with the quay patrolmen
Get your geese, tell a teach when a demon's spoken
Sleep in ya Jeep, get ya sneakers stolen
Art from the Mother of Invention harbors
Ill will under my electric parka
You can jet with the set and the pension, partner
But you know I'm still coming to get you, Barbara!
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic

New Eden, the screams lap each other
Free kitty the city stab the stubborn
Train signal tricking these track-huggers
Got a letter for the government?
E-Fax the fuckers

Pass the butter or have it your own way, Sup?
Watering pot and a gold chainsaw
Feed the fever the fact that he go stray dog
The over/under, son, or get clapped in his cocaine loft
Sport, you bore me with flash burners
See that you're a winner or spin in your back stirrups
When it's gassed hit a bog
And you're starting to act nervous
Walking for the wizard who's giving these cats courage
Cold pack against his eyelid shiner
Ball broke beast leave a dime and fiver
211 on the ANT with the manic minors
With the Elvis plate, yellow tape, and Danzig lighters
See, the difference is not chance
Tears, sweat, and blood, and the son of the cult rock fan
Skull and bone and hourly room rocks
Met her at the beach
Leaped out of the blue SWAT van
At my door is the crazy lady
Says she like what she's hearing
But my neighbors hate me
Could I turn it up until they're raising Hades
And then later play some Prince for the 80's babies?
Heard you got it cheap but your hands are broken
And you Got taxed twice for the standard postage
On a glass figurine made of tanker tokens
Sleep in your seats get your Wranglers stolen
Horse for the cattle that my posse killed slow
Tin star plastered to my sloppy silk robe
Boarding up the doors
Check the locks and windows
'Cause I'm clearly not a zombie
But they shot me still,
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic
It's Rob Sonic

Oversættelse i Dansk af sangen
Jj Sad af Rob Sonic

Wretch - hoved fuld af nikotin
Vibe-forhandler med tipkvittering
Hot skipper spirituspinde kløft
Sprøjtet med Raid og Listerine
Ren - nu fik han sine øl, han hæfter for
At hænge ud af bilen med den gennemtrængende riffel
Pet peeves og de blødende bibler
Lad dem sætte to nikkler på dine ører og øjenhuller
Kop - med tandsten jagt
Bark med varminterne på markedet
For nogle er det alarmerende, for vagten er det kage
Så for mig og Bedelia er dette fars dag
Spikes med musene og ormene og slangebeden ciffer
Kan du grave det og finde bladlusene?
Køre snavset med koblingen og klage som 'Hæld lidt sukker på denne støvede dansk!'
Søg, ødelæg min armmuskel
Citat den vidunderlige dreng 'Hold pinetaren subtil'
Dækbolt i øjeæbets spænde fold
Striber på næb af hvad der vil
Det er, når kokken fik sygdom hos spisesteder, der er fyldt med teens sygdom i Kina
Koldt i denne form på sædet ved siden af ​​dig med en sammenrullet begge som en kort påmindelse
Tæve, skal du oksekød med hans nøglekomponenter?
Bliv begravet på stranden med kajpatruljerne
Få dine gæs, fortæl en undervisning, når en dæmon tales
Sov i din jeep, få jer sneakers stjålet
Kunst fra havnen til opfindelsens mor
Ill vil under min elektriske parka
Du kan jet med sættet og pensionen, partner
Men du ved, jeg kommer stadig til at hente dig, Barbara!
Det er Rob Sonic
Det er Rob Sonic
Det er Rob Sonic
Det er Rob Sonic

Nye Eden, skrigene skød hinanden
Gratis kitty byen stikker den stædige
Togsignal, der lurer disse baneknusere
Har du et brev til regeringen?
E-fax fuckers
Send smørret eller få det på din egen måde, Sup?

Vandkande og en guld motorsav
Foder feberen med det faktum, at han går på vild hund
Over / under, søn, eller blive klappet i hans kokainloft
Sport, du bar mig med flash-brændere
Se, at du er en vinder eller s pin i ryggen stigbøjler
Når den er gasformet, ram en mos
Og du begynder at handle nervøs
Gå for guiden, der giver disse katte mod
Kold pakke mod hans øjenlågsglans
Kuglebrudt bæst efterlade en krone og femmer
211 på ANT med de maniske mindreårige
Med Elvis-pladen, det gule bånd og Danzig-lightere
Se, forskellen er ikke tilfældig
Tårer, sved og blod og søn af kultrockfanen
Kraniet og benet og timebaseret klipper
Mødte hende på stranden
Sprang ud af den blå SWAT-varevogn
På min dør står den skøre dame
Siger, at hun kan lide det, hun hører
Men mine naboer hader mig
Kan jeg tænde det, indtil de rejser Hades
Og så senere spille nogle Prince for 80'ernes babyer?
Har du hørt, at du har det billigt, men dine hænder er knækkede
Og du blev beskattet to gange for standardportoen
På en glasfigur lavet af tankskibe
Sov i dine sæder, få dine Wranglers stjålet
Hest til det kvæg, som min posse dræbte slo w
Tin-stjerne pudset til min sjusket silke-kappe
Ombordstigning af dørene
Kontroller låse og vinduer
For jeg er tydeligvis ikke en zombie
Men de skød mig stadig,
Det er Rob Sonic
Det er Rob Sonic
Det er Rob Sonic
Det er Rob Sonic

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen Jj Sad Vi er glade!

KREDITER

Het nummer "Jj Sad" is geschreven door Rob Sonic. Kan du lide sangen? Støt forfatterne og deres etiketter ved at købe den.

Rob Sonic

Jj Sad: Oversættelser og tekster - Rob Sonic

Jj Sad

Jj Sad er den nye singel fra Rob Sonic hentet fra albummet 'Defriender' .

Dette er listen over 9 sange indeholdt i albummet. Du kan klikke på en for at se de tilsvarende tekster og oversættelser.

Her er en lille liste over sange, som muligvis beslutter at synge, inklusive navnet på det korrisponderende album for hver sang:

Seneste oversættelser og tekster tilføjet Rob Sonic

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge

Indtil i dag har du forbedret
225
oversættelser af sange
Tak!