El Elyon: Oversættelser i Dansk og tekster - The Cross Movement

Oversættelsen af ​​El Elyon - The Cross Movement i Dansk og de originale sangtekster
El Elyon: Oversættelse i Italiensk og tekster - The Cross Movement Italiensk
El Elyon: Oversættelse i Engelsk og tekster - The Cross Movement Engelsk
El Elyon: Oversættelse i Spansk og tekster - The Cross Movement Spansk
El Elyon: Oversættelse i Fransk og tekster - The Cross Movement Fransk
El Elyon: Oversættelse i Tysk og tekster - The Cross Movement Tysk
El Elyon: Oversættelse i Portoguese og tekster - The Cross Movement Portoguese
El Elyon: Oversættelse i Russisk og tekster - The Cross Movement Russisk
El Elyon: Oversættelse i Hollandsk og tekster - The Cross Movement Hollandsk
El Elyon: Oversættelse i Svensk og tekster - The Cross Movement Svensk
El Elyon: Oversættelse i Norsk og tekster - The Cross Movement Norsk
El Elyon: Oversættelse i Dansk og tekster - The Cross Movement Dansk
El Elyon: Oversættelse i Hindi og tekster - The Cross Movement Hindi
El Elyon: Oversættelse i Polere og tekster - The Cross Movement Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af El Elyon - The Cross Movement på forskellige sprog.

Tekster til El Elyon
af The Cross Movement

We want people to become disgusted
With the separation between God and man
And we want them to then solely trust Jesus Christ
And Him alone to restore the relationship
And to bring God and man back together
So that they can be one again


Who eases the pain?
Jesus is His name


Nobody does it like the Most High God


I gets meticulously reckless when I'm splittin' beats in half
Fast to take a blood bath so I don't meet with wrath
Kill the noise boys I bring peace like a yellow ribbon
Sippin' Living Water while my crew be steady fellowshipping
Perfect timing, divine appointment, I've got that Holy Ointment
I'm anointed and I'm about to rip this joint kid
Gots to stick with this ubiquitous always victorious
Omnipotent and omnipresent King who just be glorious
There's more to this life, there's got to be
I can see through the window of eternity and death is the key
To the doorway, this is your day, come get a foretaste
Dinner served, word up yo! soul food and it's gourmet
Hey! Behind the clouds and the miles full of mystery
Their lies a Savior who was just dying to get with me
He did it! The scars on His wrist purely shows
And I knows cause three days later He surely rose
It's not your typical mystical ritual or physical tradition
His mission: put switch in your spiritual condition
Granting phat mansions, chanting Christian anthems
Spark a holy culture and I'm ghost like the phantom

Nobody does it like the Most High God
Nobody does it like Jesus Christ


Check the medley, life without Christ is deadly, I rock steadily
Eating up emcees and washing 'em down with some Tetley
Like I was an animal, a cannibal, like Hannibal Lecter
No lecture when I let ya see that Spiritual Inspector
Pause for a second as I'm checkin' out your pulse rate
Christ just put me in better hands than Allstate
All great! Just what I needed, my Savior bleeded
And died on the cross now my sins have been deleted
Now I'm bound to take on a different form than the norm
No rehearsing, His third Person does work in the storm
Back to that pulse rate, it's non-existent, let's fix it

There's distance, between you and the Savior, don't risk it
Come closer, check the host of heaven be rejoicing
When one soul gets saved they give praise with their voices
Now mines is gettin' dry from this speech
I'm crazy thirsty, I be cravin' for the blood like a leech
To each his own, let's catch a view from the throne
Wherever you hang your heart is your home
Earth or heaven, set your affections on eternal
Give Him reverence and I'll bet He'll get you heated like some thermals
Turn your internal, infernal organs to an altar
Which can't be altered, the King of kings will never falter
Standing firm on the Rock of ages
Free from sin so I don't have to pay the wages
Let me rephrase this, who can taste this cup of wrath
And face my God face to face raw without a mask
And grasp this concept and vomit truth from the belly to dispel the
Words of the Most High God somebody tell me
Are you with me? Or am I alone in this?
Am I not clever or does Christ rule forever with unmeasured holiness?
If you're not down then don't lie
But if you are then give praise to the Most High

Holy, Holy, Holy, O my God what can I say?
All praise be to Heaven's King: YAHWEH
Lord God You're worthy, early in the morning
You gets glory from dust to dawn and
Infinite wisdom, we'll never grasp it
You've got eternity outlasted
Matchless King of all, worthy of honor
To Thee we ascribe Glory, Shekinah
May we, from Thee, never be severed
I'll sing praise to Your name forever
El Elyon, far beyond, yet close by
Nobody does it like God the Most High


One time for your mind
Representing with the heavenly rhyme
Check us out y'all Cross Movement in your area
Comin' all across America
My brother Cruz Cordero representin'
Enoch walkin' with God, comin' soon
Far out like a ride to the moon
Up in your spirit
Check it out one time
Let 'em know if you hear it
Represent the Most High
And that's no lie
Much love to the Body

Oversættelse i Dansk af sangen
El Elyon af The Cross Movement

Vi ønsker, at folk bliver væmmede
Med adskillelsen mellem Gud og mennesket
Og vi vil have dem til da kun at stole på Jesus Kristus
Og ham alene for at genoprette forholdet
Og bringe Gud og manden tilbage sammen
Så de kan være en igen


Hvem lindrer smerten?
Jesus er hans navn


Ingen kan lide den Højeste Gud


Jeg bliver omhyggeligt hensynsløs, når jeg splitter slag i halve
Hurtigt at tage et blodbad, så jeg ikke mødes med vrede
Dræb støjdrengene Jeg bringer fred som et gult bånd
Sippin 'Living Water mens mit besætningsmedlem er støt med fællesskab
Perfekt timing, guddommelig aftale, jeg har den hellige salve
Jeg er salvet og jeg er ved at rive dette fælles barn
Bliver ved med denne allestedsnærværende altid sejrende
Almægtige og allestedsnærværende konge, der bare er strålende
Der er mere i dette liv , der må være
Jeg kan se gennem evighedens vindue og døden er nøglen
Til døråbningen er dette din dag, kom og få en forsmag
Serveret middag, ord op yo! soul food og det er gourmet
Hej! Bag skyerne og de kilometer fulde af mysterium
Der ligger en frelser, der bare ville dø med mig
Han gjorde det! Arene på hans håndled viser rent
Og jeg ved, at årsagen tre dage senere steg han helt sikkert
Det er ikke din typiske mystiske ritual eller fysiske tradition
Hans mission: sæt switch i din åndelige tilstand
Giv phat palæer, chanting kristne hymner
Gnist en hellig kultur, og jeg er spøgelse som fantomet

Ingen gør det som den højeste Gud
Ingen gør det som Jesus Kristus


Kontroller medleyen, livet uden Kristus er dødbringende, jeg vugger støt
Spiser op på emcees og vasker dem ned med noget Tetley
Som om jeg var et dyr, en kannibal, som Hannibal Lecter
Intet foredrag, når jeg lader dig se, at Spiritual Inspector
Pause et øjeblik, mens jeg tjekker din pulsfrekvens
Kristus har bare sat mig i bedre hænder end Allstate
Alt godt! Lige hvad jeg havde brug for, min Frelser blødte
Og døde på korset nu er mine synder blevet slettet
Nu er jeg nødt til at tage en anden form end normen
Ingen øvelse, hans tredje Personen arbejder i stormen
Tilbage til den puls, den er ikke-eksisterende, lad os ordne det

Der er afstand mellem dig og Frelseren, ikke risikere det
Kom nærmere, tjek himlens vært glæder sig
Når en sjæl bliver frelst, roser de med deres stemmer
Nu bliver miner tørre fra denne tale
Jeg er skør tørstig, jeg er cravin 'for blod som en leech
For hver sin egen, lad os fange et udsyn fra tronen
Uanset hvor du hænger dit hjerte er dit hjem
Jorden eller himlen, sæt din kærlighed til evig
Giv Ham ærbødighed, og jeg vil vædde på, at han får dig opvarmet som nogle termaler
Drej dine indre, infernale organer til et alter
Som ikke kan ændres, kongen af ​​konger vil aldrig vakle
Står fast på klippernes evne
Fri for synd, så jeg behøver ikke betale lønnen
Lad mig omformulere dette, der kan smage denne kop vrede
Og vende min Gud ansigt til ansigt rå uden maske
Og forstå dette koncept og kaste sandheden fra maven for at fjerne
Ord fra den Højeste Gud nogen fortæller mig
Er du med mig? Eller er jeg alene i dette?
Er jeg ikke klog, eller hersker Kristus for evigt med umålt hellighed?
Hvis du ikke er nede, lyver du ikke
Men hvis du er så give ros til den Højeste

Hellig, Hellig, Hellig, min Gud, hvad kan jeg sige?
Al ros til himmelens konge: YAHWEH
Herre Gud Du er værdig, tidligt om morgenen
Du får ære fra støv til daggry og
Uendelig visdom, vi vil aldrig forstå det
Du har overlevet evigheden
Uovertruffen konge af alle, værdig til ære
Til dig tilskriver vi Glory, Shekinah
Må vi fra dig aldrig skilles ad
Jeg vil synge ros til dit navn for evigt
El Elyon, langt ud over, men alligevel tæt ved
Ingen kan lide Gud den Højeste


Én gang for dit sind
At repræsentere med det himmelske rim
Tjek os, jer alle Cross Movement i dit område
Kommer over hele Amerika
Min bror Cruz Cordero repræsenterer
Enok går ind med Gud, kommer snart
Langt ud som en tur til månen
Op i din ånd
Che ck det ud en gang
Lad dem vide, hvis du hører det
Repræsenter den højeste
Og det er ingen løgn
Meget kærlighed til kroppen

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen El Elyon? Vi er glade!

KREDITER

Støt forfatterne og etiketterne bag oprettelsen ved at købe den, hvis du vil.

The Cross Movement

El Elyon: Oversættelser og tekster - The Cross Movement

El Elyon

El Elyon er den nye singel fra The Cross Movement hentet fra albummet 'Heaven’s Mentality' .

Listen over 12 sange, der komponerer albummet, er her:

Her er en lille liste over sange, som muligvis beslutter at synge, inklusive navnet på det korrisponderende album for hver sang:

Andre album af The Cross Movement

Dette album er bestemt ikke den første i hans karriere. For eksempel vil vi minde dig om album som Human Emergency / History: Our Place In His Story / Holy Culture.

Seneste oversættelser og tekster tilføjet The Cross Movement

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge