The Hounds: Oversættelser i Dansk og tekster - The Protomen

Oversættelsen af ​​The Hounds - The Protomen i Dansk og de originale sangtekster
The Hounds: Oversættelse i Italiensk og tekster - The Protomen Italiensk
The Hounds: Oversættelse i Engelsk og tekster - The Protomen Engelsk
The Hounds: Oversættelse i Spansk og tekster - The Protomen Spansk
The Hounds: Oversættelse i Fransk og tekster - The Protomen Fransk
The Hounds: Oversættelse i Tysk og tekster - The Protomen Tysk
The Hounds: Oversættelse i Portoguese og tekster - The Protomen Portoguese
The Hounds: Oversættelse i Russisk og tekster - The Protomen Russisk
The Hounds: Oversættelse i Hollandsk og tekster - The Protomen Hollandsk
The Hounds: Oversættelse i Svensk og tekster - The Protomen Svensk
The Hounds: Oversættelse i Norsk og tekster - The Protomen Norsk
The Hounds: Oversættelse i Dansk og tekster - The Protomen Dansk
The Hounds: Oversættelse i Hindi og tekster - The Protomen Hindi
The Hounds: Oversættelse i Polere og tekster - The Protomen Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af The Hounds - The Protomen på forskellige sprog.

Tekster til The Hounds
af The Protomen

Albert Wily was born for this moment. He answered the reporters' eager questions about the disappearance of his partner calmly and evenly with the story he'd rehearsed. Inside he was teeming with contempt for these men who were turning the story from the real headline: the unveiling of his newest marvel. A giant telescreen just above their heads, mounted to the top of the building, would within minutes broadcast information non-stop to every citizen of the city. No matter. Soon these men and their questions would be obsolete. He reluctantly turned his own statements to the media frenzy at hand


Tonight the streets are red
The lights are blue and blinding
No sign of the 'Good Doctor,'
But the siren's wail and whining
Tell us he'll be found


He made his way to the window overlooking the city


I can almost hear the


He turned back to the reporters


What kind of man builds a machine to kill a girl?
No he did not use his hands
Like a smart man, he used a tool
But just the same
How can you question who's to blame?
What was her name?
Doesn't matter, now listen-
'The Good Doctor' has to pay!

Stepping away from the throng of reporters, he looked at the digital countdown above the nerve center of his broadcasting controls. He whispered quietly to


When I say he was a monster
When I set fire to his name
It does not matter where you hear it from
Whether truth or lies
It gets said all the same


Glancing once again at the countdown, he spoke plainly to the reporters


Whatever's on the table plays!


1 minute, 46 seconds until the broadcast would begin

Wily shut the door on the tumult of voices continuing to shout questions after him. He walked down the empty hallway and around a corner and into the studio adjacent to his control room. A pane of double-plated glass sealed out the bedlam of the reporters. He watched as their mouths continued to hurl impotent questions

In the silence of the studio he didn't bother trying to make out what they were saying. His eyes focused on a blinking red light above the digital countdown. He spoke aloud. His words bounced off the soundproofing glass. The cameras weren't yet rolling. The microphones were not yet active. His words went unheeded for the last time


There is a flame that I've been fanning
There is a fire waiting to catch
There is a hell that has been building
From the moment we first met
58 seconds to air

If there ever was a time
If there ever was a chance
To undo the things I've done
And wash these bloodstains from my hands

49 seconds to air

It has passed and been forgotten
These are the paths that we must take
Cause you and I, Tom, we are men
And we can bend and we can break

40 seconds to air

If you think that you can run
If you think that you can stand
Well you forget who turned this city on
You forget who plugged this city in!

30 seconds to air

They'll not switch it off again

He straightened his tie, knocked the wrinkles out of his suit jacket and faced the camera lens
One by one they're tuning in

15 seconds to air


At this very moment - his moment of glory - he wished he could be out in the streets of the city. He wished he could hear the hum of a thousand tubes, powering the screen, popping to life and warming up wished he could feel the wave of sound as they drew the attention of every person within the walls of the city. His city. He wished he could float above the streets as every person walked from their homes, left their dinners, their polite conversations, their lives. Wished he could be there as they filed out into the streets, fixed their eyes on the giant screen, and waited

3

But Albert's place was here. His time was now. He cleared his throat

The red blinking light went

Outside, on the giant screen, Wily's face came into focus. For the first time, the people of the city looked to one man. They saw the face of a leader. One man towering above the city

After a few inspirational opening lines, Wily turned his attention to the matter at hand. Thomas Light. He assured them that the murderer would be apprehended. He promised them that their city would be made safe again. They trusted him completely

Oversættelse i Dansk af sangen
The Hounds af The Protomen

Albert Wily blev født i dette øjeblik. Han svarede roligt og jævnt med journalisternes ivrige spørgsmål om hans partners forsvinden med den historie, han havde øvet. Indvendigt vrimlede han af foragt for disse mænd, der vendte historien om fra den virkelige overskrift: afsløringen af ​​hans nyeste vidunder. En kæmpe teleskærm lige over deres hoveder, monteret på toppen af ​​bygningen, ville inden for få minutter udsende information non-stop til alle borgere i byen. Lige meget. Snart ville disse mænd og deres spørgsmål være forældede. Han vendte modvilligt sine egne udsagn til det mediefremkald ved hånden


I aften er gaderne røde
Lysene er blå og blændende
Intet tegn på den 'gode læge , '
Men sirenens klag og klynk
Fortæl os, at han bliver fundet


Han vej til vinduet med udsigt over byen


Jeg kan næsten høre


Han vendte sig tilbage til journalisterne


Hvilken slags mand bygger en maskine til dræb en pige?
Nej, han brugte ikke hænderne
Som en smart mand brugte han et værktøj
Men lige det samme
Hvordan kan du stille spørgsmålstegn ved, hvem der har skylden?
Hvad hedder hun?
Det betyder ikke noget, nu skal du lytte-
'Den gode læge' skal betale!

Han trådte væk fra mængden af ​​journalister og så ud ved den digitale nedtælling over nervecentret i hans tv-kontrol. Han hviskede stille til


Når jeg siger, at han var et monster
Da jeg satte fyr på hans navn
Det betyder ikke noget, hvor du hører det fra
Om sandhed eller løgne
Det bliver sagt det samme


Han kiggede endnu en gang på nedtællingen og talte tydeligt til journalisterne


Uanset hvad der er på bordet spiller!


1 minut, 46 sekunder, indtil udsendelsen skulle begynde

Luk let døren for det rumlende rum, der fortsætter med at råbe spørgsmål efter ham. Han gik ned ad den tomme gang og rundt om et hjørne og ind i studiet ved siden af ​​hans kontrolrum. En rude af dobbeltbelagt glas forseglede journalisternes bedlam. Han så, hvordan deres mund fortsatte med at kaste impotente spørgsmål

I stilheden i studiet gik han ikke med at prøve at finde ud af, hvad de sagde. Hans øjne fokuserede på et blinkende rødt lys over den digitale nedtælling. Han talte højt. Hans ord sprang af det lydisolerede glas. Kameraerne rullede endnu ikke. Mikrofonerne var endnu ikke aktive. Hans ord gik ubemærket for sidste gangDer er en flamme, som jeg har blæst af
Der er en brand, der venter på at fange
Der er et helvede, som har været i opbygning
Fra det øjeblik vi mødtes første gang
58 sekunder til luft

Hvis der nogensinde var tid
Hvis der nogensinde var en chance
Til fortryde de ting, jeg har gjort
Og vaske disse blodpletter fra mine hænder

49 sekunder til luft

Det er gået og glemt
Disse er de stier, vi skal tage
For at du og jeg, Tom, vi er mænd
Og vi kan bøje og vi kan bryde

40 sekunder til luft

Hvis du tror, ​​at du kan køre
Hvis du tror, ​​at du kan stå
Nå glemmer du, hvem der har slået denne by til
Du glemmer, hvem der tilsluttede denne by!

30 sekunder til luft

De slukker ikke for det igen

Han rettede slipsen, bankede rynkerne ud af sin jakkesæt og vendte ud mod kameralinsen
En efter en indstiller de på

15 sekunder til luft


På dette meget øjeblik - hans herlighedens øjeblik - ønskede han, at han kunne være ude i byens gader. Han ville ønske, at han kunne høre brummen af ​​tusind rør, strømforsyne skærmen, springe til liv og varme op, ønsket, at han kunne mærke lydbølgen, da de henledte enhver persons opmærksomhed inden for byens mur. Hans by. Han ville ønske, at han kunne flyde over gaderne, når hver person gik fra deres hjem, forlod deres middage, deres høflige samtaler, deres liv. Ønskede, at han kunne være der, da de arkiverede ud på gaderne, rettet deres øjne mod den gigantiske skærm og ventede

3

Men Alberts sted var her. Hans tid var nu. Han ryddede halsen

Det røde blinkende lys gik

Udenfor, på den gigantiske skærm, kom Wily's ansigt i fokus. For første gang så byens folk til en mand. De så ansigtet på en leder. En mand, der rager over byen

Efter et par inspirerende åbningslinjer vendte Wily sig om sagen. Thomas Light. Han forsikrede dem om, at morderen ville blive pågrebet. Han lovede dem, at deres by ville blive gjort sikker igen. De stolede fuldstændigt på ham

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen The Hounds Vi er glade!

KREDITER

Het nummer "The Hounds" is geschreven door The Protomen. Støt forfatterne og etiketterne bag oprettelsen ved at købe den, hvis du vil.

The Protomen

The Hounds: Oversættelser og tekster - The Protomen
Protomen er en amerikansk rockgruppe, der startede deres karriere og måske er bedst kendt for at komponere konceptalbum løst baseret på Mega Man videospilserien.

The Hounds

The Hounds er den nye singel fra The Protomen hentet fra albummet 'Act II: The Father Of Death' .

Dette er listen over 6 sange indeholdt i albummet. Du kan klikke på en for at se de tilsvarende tekster og oversættelser.

Dette er nogle hits sunget af . Du finder navnet på albummet i parentes:

Andre album af The Protomen

Dette album er bestemt ikke den første i hans karriere. For eksempel vil vi minde dig om album som The Cover Up (Original Motion Picture Soundtrack).

Seneste oversættelser og tekster tilføjet The Protomen

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge

Indtil i dag har du forbedret
225
oversættelser af sange
Tak!