The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelser i Dansk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band

Oversættelsen af ​​The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band i Dansk og de originale sangtekster
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Italiensk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Italiensk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Engelsk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Engelsk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Spansk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Spansk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Fransk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Fransk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Tysk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Tysk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Portoguese og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Portoguese
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Russisk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Russisk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Hollandsk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Hollandsk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Svensk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Svensk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Norsk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Norsk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Dansk og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Dansk
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Hindi og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Hindi
The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelse i Polere og tekster - The Sensational Alex Harvey Band Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band på forskellige sprog.

Tekster til The Tale Of The Giant Stoneater
af The Sensational Alex Harvey Band

COMMENTATOR: Hear this the tale of the giant stone eater
GIRL: Gather round boys and girls and listen

MAN:
To the tale of the giant stone eater
And how the earth was ravaged
During the years of the great stone

COMMENTATOR:
Raised the price of diesel oil
And yellow painted signs zigzagged
Black lines of

GIRL andamp; MAN: Another tree dies of

MAN:
Sudden-savage-shining-solid-soiled-solid-sanded
Steel-shuddering-shattering-shovelling until the
Sabre toothed rooter roots the earth
The eater eats his fill and is not satisfied and
Roars and reves his mathematical rage
On the footprints of Vikings
Trapped on a sonic tape recorder
Ten million years old, ten million years old, ten million years old

GIRL:
A broken antler points the way to the still pond
Where reflections of bonnie Prince Charlie lies wounded in the
Shallow water sun shining on chrome surfaces
Protecting the tales of a grandfather -
March on!
GIRL andamp; MAN:
Journeys unstarted measure space for future parking lots
Journeys unstarted measure space
Journeys unstarted measure space for the future

COMMENTATOR: And - underneath a million tons of cold lava
A brontasaurus lies wrong way up

GIRL: Right way straight ahead

MAN: Hamburgers at the barn dance tonight!

COMMENTATOR:
Average speed 100 mph
Sixteen lane highways cross the meadows

GIRL: Plastic space agents selling candy-floss contracts

ALL TOGETHER:
Bells ringing 'ring ring' split, grind and grovel
Lost iron relics ringing on the cold stone

GIRL:
A spated river flows up hill
Directions change in the New Age rain on
COMMENTATOR:
Thursdays guaranteed dry!...
Guaranteed dry while handmade golf courses
Weary of trickery and fraud
Grey slates remain grey slates -
Floods as required life silently reforms in the pools of stagnation
Each layer a civilisation - buy your own layer
The eater eats again retches roars and vomits
His computerised future is bright with security
Headshrinkers analyse the
Meanwhile another tree dies of shame

ALL TOGETHER:
And another tree dies of

Oversættelse i Dansk af sangen
The Tale Of The Giant Stoneater af The Sensational Alex Harvey Band

KOMMENTATOR: Hør dette fortællingen om den kæmpe stenæter
PIGE: Saml runde drenge og piger og lyt

MAN:
Til fortællingen om den kæmpe stenæter
Og hvordan jorden blev hærget
I løbet af årene med den store sten

KOMMENTAR:
Hævede prisen på dieselolie
Og gulmalede skilte sikksakket
Sorte linjer af

GIRL andamp; MAN: Et andet træ dør af

MAN:
Pludselig-vild-skinnende-solid-snavset-solid-slibet
Stål-rystende-knusende-skovl indtil
Sabeltandede rodfægter rødder jorden
Spiseren spiser sin mæthed og er ikke tilfreds og
Brøler og revser sin matematiske raseri
På vikingenes fodspor
Fanget på en lydbåndoptager
Ti millioner år gammel, ti millioner år gammel, ti millioner år gammel

PIGE:
Et knust gevir peger vejen mod den stille dam
Hvor refleksioner af Bonnie Prince Charlie ligger såret i
Lavt solskin, der skinner på kromoverflader
Beskytter historierne om en bedstefar -
Marts den!
PIGE andamp; MAN:
Rejser ustartet målerum til fremtidige parkeringspladser
Rejser ustartet målerum
Rejser ustartet målerum for fremtiden

KOMMENTAR: Og - under en million tons kold lava
En brontasaurus ligger forkert vej op

PIGE: Højre vej lige frem

MAN: Hamburgere ved staldansen danser i aften!

KOMMENTATOR:
Gennemsnitshastighed 100 mph
Seksten banes motorveje krydser engene

PIGE: Plastikagenter, der sælger candy-floss-kontrakter

ALLE SAMMEN:
Klokker, der ringer 'ringring' splittes, slibes og grus
Mistede jernminder, der ringer på den kolde sten

PIGE:
En spated river løber op ad bakken
Kørselsændring i New Age-regn på
KOMMENTATOR:
Torsdage garanteret tørt! ...
Garanteret tørt mens håndlavede golfbaner
Træt af svindel og svindel
Grå skifer forbliver grå skifer -
Oversvømmelser efter behov liv tavser reformerer i stagnationsbassinerne
Hvert lag en civilisation - køb dit eget lag
Spiseren spiser igen trækker brøl og opkast
Hans computeriserede fremtid er lys med sikkerhed
Hovedkrympere analyserer
I mellemtiden dør et andet træ af skam

ALLE SAMMEN:
Og et andet træ dør af

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen The Tale Of The Giant Stoneater? Vi er glade!

KREDITER

Kan du lide sangen? Støt forfatterne og deres etiketter ved at købe den.

The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater: Oversættelser og tekster - The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater

The Tale Of The Giant Stoneater er den nye singel fra The Sensational Alex Harvey Band hentet fra albummet 'Tomorrow Belongs to Me' .

Listen over 11 sange, der komponerer albummet, er her:

Dette er nogle hits sunget af . Du finder navnet på albummet i parentes:

Andre album af The Sensational Alex Harvey Band

Vi vil minde dig om et andet gammelt album, der går forud for dette: Framed.

Seneste oversættelser og tekster tilføjet The Sensational Alex Harvey Band

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge