Republican Exile: Oversættelser i Dansk og tekster - Victor Hugo

Oversættelsen af ​​Republican Exile - Victor Hugo i Dansk og de originale sangtekster
Republican Exile: Oversættelse i Italiensk og tekster - Victor Hugo Italiensk
Republican Exile: Oversættelse i Engelsk og tekster - Victor Hugo Engelsk
Republican Exile: Oversættelse i Spansk og tekster - Victor Hugo Spansk
Republican Exile: Oversættelse i Fransk og tekster - Victor Hugo Fransk
Republican Exile: Oversættelse i Tysk og tekster - Victor Hugo Tysk
Republican Exile: Oversættelse i Portoguese og tekster - Victor Hugo Portoguese
Republican Exile: Oversættelse i Russisk og tekster - Victor Hugo Russisk
Republican Exile: Oversættelse i Hollandsk og tekster - Victor Hugo Hollandsk
Republican Exile: Oversættelse i Svensk og tekster - Victor Hugo Svensk
Republican Exile: Oversættelse i Norsk og tekster - Victor Hugo Norsk
Republican Exile: Oversættelse i Dansk og tekster - Victor Hugo Dansk
Republican Exile: Oversættelse i Hindi og tekster - Victor Hugo Hindi
Republican Exile: Oversættelse i Polere og tekster - Victor Hugo Polere
Nedenfor finder du sangtekster , musikvideo og oversættelse af Republican Exile - Victor Hugo på forskellige sprog.

Tekster til Republican Exile
af Victor Hugo

Since men of honor sink in slime,
Since the scepter is held by crime,
Since rights have all been wronged away,
Since all the proud lie beaten down
And on streetposts through every town
My country's shame is on display;

Republic of our Fathers' right,
Gold dome, great pantheon of light
Under the free and open blue,
Oh temple of immortal shades!
Since now the step-ladder brigades
Paste empire to your walls with glue,

Since hearts are beaten to the core
Since we all crawl, since we ignore
The right, the true, the great, the brave,
The eyes of history in fury,
The law, all honor and all glory
And those now gone into the grave;

Exile and anguish!....I love them.
Let sorrow be my diadem.
I love my prideful poverty!
I love the door lashed by the gale
I love the statue, grave and pale,
Of Mourning seated next to me.
I love the hardships I endure,

That darkness where I find once more
All that delights and bids me live:
Veiled virtue, truth, faith, dignity,
Freedom the dauntless deportee,
And loyalty the fugitive.

I love this isle out on the deeps,
Good Jersey which free England keeps
Behind her banner's ancient shield,
Dark waters high and higher now,
The vessel - a meandering plow,
The billows - a mysterious field.

I love the gull, O sea, that swirls
Your waters' wavelets up in pearls
Upon its wildly colored wings,
Dives down into the monstrous surges
And from their gaping jaws emerges,
As does the soul from sufferings.

I love this solemn height of stone
Where I hear the eternal moan,
Relentless as a deep regret,
Born and reborn in the dark air,
Of waves over bleak reefs out there,
Of mothers over children dead.

Oversættelse i Dansk af sangen
Republican Exile af Victor Hugo

Da æresmænd synker i slim,
Da scepteret holdes af kriminalitet,
Da rettigheder alle er blevet forkert væk,
Da al den stolte løgn er slået ned
Og på gadeindlæg gennem hver by
Mit lands skam er udstillet;

Republikken vores fædres ret,
Guldkuppel, stor lyspanteon
Under den frie og åbne blå ,
Åh tempel med udødelige nuancer!
Siden nu har trappestigbrigaderne
Indsæt imperium på dine vægge med lim,

Da hjerter er slået til kernen
Da vi alle kravler, da vi ignorerer
Den rigtige, den sande, den store, den modige,
Historiens øjne i raseri,
Loven, al ære og al ære
Og de, der nu er gået i graven;

Eksil og angst! .... Jeg elsker dem.
Lad sorg være mit diadem.
Jeg elsker min stolte fattigdom!
Jeg elsker døren, der er surret af kulen
Jeg elsker statuen, grav og bleg,
Af sorg, der sidder ved siden af ​​mig.
Jeg elsker de vanskeligheder, jeg udholder,

Det mørke, hvor jeg en gang finder mo re
Alt der glæder mig og byder mig leve:
Sløret dyd, sandhed, tro, værdighed,
Frihed for den skræmmende udviste,
Og loyalitet for den flygtning.

Jeg elsker denne ø ude på dybet,
Good Jersey, som befri England holder
Bag sit banners gamle skjold,
Mørkt vand højt og højere nu,
Fartøjet - en bugtende plov,
Bølgene - et mystisk felt.

Jeg elsker mågen, hav, der hvirvler
Dit vands bølger op i perler
På det vildt farvede vinger,
Dykker ned i de uhyrlige bølger
Og fra deres gapende kæber dukker det op,
Det samme gør sjælen fra lidelser.

Jeg elsker denne højtidelige stenhøjde
Hvor jeg hører den evige stønn,
ubarmhjertig som en dyb beklagelse,
Født og genfødt i den mørke luft,
Af bølger over dystre rev derude,
Af mødre over børn døde.

Forbedre denne oversættelse

På grund af mangel på tid og mennesker udføres mange oversættelser med den automatiske oversætter.
Vi ved, at det ikke er det bedste, men det er nok til at gøre det klart for dem, der besøger os. Af sangen.
Med din hjælp og for de andre besøgende kan vi gøre dette websted til en reference til oversættelser af sange.
Du vil give dit bidrag til sangen Republican Exile? Vi er glade!

KREDITER

Hvis du kan lide denne sang, opfordrer vi dig til at købe den. På denne måde vil du støtte dem.

Victor Hugo

Republican Exile: Oversættelser og tekster - Victor Hugo
Victor Hugo, (26. februar 1802 - 22. maj 1885) var en fransk digter, romanforfatter og dramatiker. Han betragtes som en af ​​de mest kendte franske romantiske forfattere. I Frankrig kommer Hugos litterære berømmelse først fra hans poesi, men hviler også på hans romaner og hans dramatiske præstationer. Blandt mange digter er Les Contemplations og La Légende des siècles særligt højt i kritisk agtelse. Uden for Frankrig er hans mest kendte værker romanerne Les Misérables, 1862 og Notre-Dame de Paris, 1831 (kendt på engelsk som The Hunchback of… Victor Hugo, (26. februar 1802 - 22. maj 1885) var en fransk digter, romanforfatter og dramatiker. Han betragtes som en af ​​de mest kendte franske romantiske forfattere. I Frankrig kommer Hugos litterære berømmelse først fra hans poesi, men hviler også på hans romaner og hans dramatiske præstationer. Blandt mange poesibøger, Les Contemplations og La Légende des siècles er særligt høj i kritisk agtelse. Uden for Frankrig er hans mest kendte værker romanerne Les Misérables, 1862 og Notre-Dame de Paris, 1831 (kendt på engelsk som The Hunchback of Notre-Dame). engageret royalist, da han var ung, Hugos synspunkter ændrede sig, efterhånden som årtierne gik, han blev en lidenskabelig tilhænger af republikanisme, og hans arbejde berører de fleste af hans tids politiske og sociale spørgsmål og kunstneriske tendenser.

Republican Exile

Republican Exile er den nye singel fra Victor Hugo hentet fra albummet '' .

Andre album af Victor Hugo

Vi vil minde dig om et andet gammelt album, der går forud for dette: Les Misérables.

Seneste oversættelser og tekster tilføjet Victor Hugo

Seneste oversættelser og tekster tilføjet

Mest viste oversættelser denne uge